Jakie uprawnienia otrzymuje instruktor fitness?

uprawnienia instruktora fitnessGdy kurs instruktora fitness kończy się powodzeniem, osoba, która go ukończyła, może liczyć na wydanie dwóch legitymacji, każdej w wersji plastikowej i papierowej. Jedna z nich wystawiona jest w wersji polskojęzycznej, druga zaś potwierdza kompetencje instruktora w języku angielskim. Tak w wersji polskiej, jak i angielskiej wystawiany jest także specjalny certyfikat. Wspomniane dokumenty nie mają zresztą wyłącznie symbolicznego znaczenia, stają się bowiem dla instruktorów przepustką, która stwarza im możliwość podjęcia pracy na terenie całej UE. Praca ta jest wyjątkowo atrakcyjna i satysfakcjonująca, nie bez znaczenia jest zaś i to, że często jest także bardzo dobrze płatna. Sam kurs przygotowuje kandydatów na instruktorów do pracy w wielu miejscach. Najczęściej są to kluby fitness, instruktor może jednak zatrudnić się również w siłowni, centrum sportowym, centrum wypoczynku, a nawet na koloniach sportowych. Sam kurs zazwyczaj kojarzony jest jako rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które do tej pory nie zdobyły odpowiednich zaświadczeń, a tym samym nie mogą podjąć pracy w charakterze instruktora. Może w nim jednak uczestniczyć każdy instruktor lub nauczyciel, który chce czy to podnieść swoje kwalifikację, czy to odświeżyć zdobytą już jakiś czas temu wiedzę.

instruktor fitness uprawnieniaZapisując się na kurs można przy tym liczyć nie tylko na świadectwo ukończenia jego części ogólnej, ale również na dokument potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, certyfikat w wersji angielskiej i dwie państwowe legitymacje instruktorskie. Sam kurs dzieli się na część ogólną i część specjalistyczną. Ta pierwsza kończy się egzaminem pisemnym, wszystkie niezbędne materiały zostają przy tym dostarczane kursantom w czasie pierwszych zajęć. Tu ważna informacja, okazuje się bowiem, że spora grupa kursantów jest zwolniona z uczestnictwa w kursie na tym etapie. Przywilej ten przysługuje miedzy innymi absolwentom wychowania fizycznego i turystyki i rekreacji, warto więc zorientować się, czy zdobyte przez nas wcześniej kwalifikacje nie dają nam podobnego uprawnienia. Cześć specjalistyczna jest obowiązkowa dla każdego obejmując ćwiczenia i warsztaty, których zadanie polega na kształtowaniu kursantów i przygotowywaniu ich do przyszłych obowiązków. Część specjalistyczna kończy się egzaminem, który weryfikuje nabywaną do tej pory wiedzę. Już na pierwszych zajęciach kursant dowiaduje się zresztą, jaka jest specyfika egzaminu i na jakiej podstawie można do niego przystąpić. Musi przy tym pamiętać, że kluczem do sukcesu jest nie tylko uczestnictwo w zajęciach, ale także samokształcenie.