Jak zostać instruktorem narciarstwa?

kurs instruktora narciarstwaLiczba miłośników nart systematycznie rośnie, nie brakuje przy tym osób, które nie tylko kochają ten sport, ale także czują się na stoku znakomicie. Osoby takie coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy ich pasja nie mogłaby zmienić się w źródło dochodów, realizacja tego celu jest zaś możliwa wówczas, gdy podejmuje się próby uczenia innych. Cel ten można zrealizować jedynie po ukończeniu kursu instruktora narciarstwa, okazuje się jednak, że wybór tego, który można uznać za najbardziej wartościowy, jest skomplikowany. Zapotrzebowanie na instruktorów narciarstwa sprzyja powstawaniu szkół przygotowujących do tego zawodu, mamy więc do czynienia nie tylko z wieloma kursami, ale i z licznymi dokumentami otrzymywanymi po odbyciu szkolenia. Mówiąc o tych szkoleniach, które uznaje się za szczególnie wartościowe, zawsze zwraca się uwagę na uprawnienia państwowe. Dyplom instruktora sportu ze specjalnością narciarstwo zjazdowe jest wysoko ceniony i otwiera drogę do atrakcyjnej pracy.

jak zostać instruktorem narciarstwaSam kurs państwowy składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy teorii narciarstwa, podczas wykładów poznaje się więc zagadnienia dotyczące wysiłku fizycznego, żywienia i przemiany materii. Część wykładów poświęcona jest też narciarstwu samemu w sobie, kursanci dowiadują się więc wiele na temat teorii i treningu tej dyscypliny sportowej. Część teoretyczna kursu trwa około 100 godzin, jej zwieńczeniem jest zaś egzamin będący przepustką do kolejnej części szkolenia. W tym przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z wyjazdem trwającym od siedmiu do czternastu dni. W czasie jego trwania kursanci doskonalą własne umiejętności, uczą się przy tym tego, jak prawidłowo wykonywać poszczególne ewolucje. Zgłębiają też tajniki samej organizacji zajęć zyskując cenne wskazówki przydatne podczas pracy z uczniami. Niekiedy w czasie wyjazdu kursanci zapoznają się z tajnikami slalomu, a także uczestniczą w zajęciach teoretycznych poświęconych narciarstwu sportowemu. Ważną częścią kursu jest też samokształcenie, po zakończeniu wyjazdu konieczne jest zaś zaliczenie egzaminu w towarzystwie specjalnej komisji.