Jak zostać instruktorem snowboardu?

jak zostać instruktorem snowboardu

Obozy szkoleniowe każdego roku pozwalają na zdobycie stopni szkoleniowych SITZ PZS; obozy te współpracują z profesjonalną szkołą Green Way, dysponującą odpowiednimi uprawnieniami z tym związanymi. Zdobycie poszczególnych stopni sprawności jest niezbędne do rozpoczęcia późniejszej nauki na profesjonalnego instruktora snowboardu, bowiem stanowią one wyznacznik naszych umiejętności w jeździe. Istnieją 3 podstawowe stopnie sprawności.

Stopień pierwszy stanowi potwierdzenie umiejętności wykonywania prostych ewolucji na snowboardzie i posiadania podstawowych umiejętności. W czasie szkolenia na tym stopniu kursanci zapoznają się ze sprzętem do jazdy i uczą się najważniejszych umiejętności, takich jak ślizgi, jazda na skos po stoku, skręt ślizgowy, jazda wyciągiem. Wymagane jest tu również przyswojenie sobie najpowszechniejszych standardów freestyle: obroty i półobroty, ollie, nollie czy skok na małej skoczni. Kurs taki jest przeznaczony dla osób początkujących i mniej doświadczonych. Kończy się on egzaminem praktycznym, w którym można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Do otrzymania I stopnia sprawności konieczne jest zdobycie minimum 5 ptk.

kurs instruktora snowboarduKurs na drugi stopień sprawności jest przeznaczony dla osób średnio zaawansowanych; jego odbycie jest obowiązkowe do przystąpienia do kursu na trzeci stopień. Zakres szkolenia obejmuje średnio zaawansowane ewolucje: skręty cięte, śmig ślizgowy czy przejazdy w różnych formach terenowych. Konieczne jest tu również opanowanie technik freestyle – noseroll, tailroll czy slalom. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które opanowały już bardziej podstawowe techniki jazdy na snowboardzie. Podobnie jak w przypadku stopnia pierwszego, również i tu należy przejść na końcu przez egzamin praktyczny, z tą jednak różniącą, że do uzyskania stopnia drugiego konieczne jest zdobycie 6 punktów w skali od 0 do 10.

Uzyskanie trzeciego stopnia potwierdza posiadanie zaawansowanych umiejętności z zakresu jazdy na snowboardzie oraz wykonywania skomplikowanych ewolucji. Zdobycie tego stopnia sprawności uprawnia nas do przystąpienia do kursu na instruktora snowboardu. Wymagane są tu zaawansowane ewolucje, takie jak przede wszystkim skręt cięty NW, skręt cięty, skręt cięty tyłem oraz śmig cięty. Na kursie praktycznym wymagane jest zdobycie minimum 7 punktów.