Jak zostać instruktorem snowboardu?

jak zostać instruktorem snowboarduSporty zimowe cieszą się ogromnym uznaniem w oczach naszych rodaków, trudno dziwić się więc, że pojawia się duże zapotrzebowanie na instruktorów, którzy pomogą zgłębić tajniki najbardziej znanych dyscyplin sportowych. Popularnością cieszą się, w związku z tym, specjalistyczne kursy, modne są przy tym nie tylko te, które przygotowują do zawodu instruktora narciarstwa alpejskiego, ale i instruktora snowboardu. W takim przypadku kurs można podzielić na dwie części. Na pierwszy plan wysuwa się część teoretyczna, choć nie wszyscy kandydaci na instruktorów muszą w niej uczestniczyć. W czasie jej trwania kursanci dowiadują się, na czym polega anatomia ogólna oraz anatomia czynnościowa aparatu ruchu, czym jest teoria sportu i treningu sportowego, czym charakteryzuje się metodyka wychowania fizycznego oraz fizjologia wysiłku fizycznego. Coraz częściej część teoretyczna przybiera formę e-learningu, a jej zakończenie ma miejsce wówczas, gdy kursant zda odpowiedni egzamin. Część specjalistyczna może być dzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje ćwiczenia, wykłady i warsztaty, w których muszą uczestniczyć osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie. Z kolei drugi etap opiera się na pracy własnej kursanta, który musi zrealizować wyznaczone mu zadania takie, jak choćby opracowanie regulaminu zawodów sportowo-rekreacyjnych. W czasie wyjazdu kursanci zabierają ze sobą zadania wykonywane przez siebie i poddają je ocenie, przystąpienie do egzaminu nie jest przy tym możliwe, jeśli praca własna nie zostanie rozliczona. Sam egzamin jest zdawany przed specjalną komisją i, co do zasady, uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do jednej jego bezpłatnej poprawki. Po zdaniu egzaminu można już cieszyć się stosownymi dokumentami pozwalającymi na podjęcie pracy, choć kandydat na profesjonalnego instruktora musi liczyć się z tym, że będzie się od niego oczekiwało systematycznego poszerzania zdobywanych przez siebie umiejętności.