Snowboard w Polsce

kursy snowboarduWiększość ludzi zdaje sobie sprawę z istnienia takiej organizacji jak Polski Związek Snowboardu, choć stosunkowo niewielu wie o tym, że działa przy niej specjalna Komisja Szkolenia. Jej najważniejszym zadaniem jest kształcenie profesjonalnych instruktorów tego sportu. Istnieje ona od stosunkowo niedługiego czasu, ale mimo to udało się jej już opracować swój własny program i sposób nauczania, który jest cały czas rozwijany – większość zgadza się co do tego, że wszystko idzie tu w bardzo dobrym kierunku. Dzięki istnieniu Komisji po raz pierwszy w Polsce usystematyzowano wiedzę na temat poszczególnych technik jazdy na snowboardzie, stworzono całą hierarchię instruktorów, a także przygotowano wiele programów dla obozów szkoleniowych i samych materiałów do przyszłych instruktorów. Dzięki temu w Polsce powstały również specjalne Licencjonowane Szkoły Snowboardu, które w tak krótkim czasie zdołały już wykształcić w naszym kraju znaczną kadrę instruktorów. Jeśli ktoś chciałby sam rozpocząć takie szkolenie i zostać w przyszłości profesjonalnym instruktorem, to na samym początku powinien zapoznać się zarówno ze wszystkimi obowiązującymi tutaj wymaganiami oraz programem.

kurs snowboardNie sposób jednak tego dokonać bez wcześniejszego, przynajmniej pobieżnego zapoznania się z całą ewolucją, przez jaką przeszło w Polsce tego typu szkolenie. Zacznijmy od tego, że w systematyce takiego szkolenia w Polsce obowiązują poszczególne stopnie wyznaczające poziom zaawansowania i sprawność danej osoby. Ocenie podlega tutaj umiejętność jazdy na snowboardzie i wykonywania różnego rodzaju ewolucji – istnieje I, II i III stopień. Do każdego stopnia przypisywane są poszczególne ewolucje które należy wykonać aby otrzymać ocenę. Aby móc przystąpić go kursu na odpowiednim poziomie szkoleniowym, każdy kursant musi już posiadać określony stopień sprawności; na przykład, bez posiadania przynajmniej I stopnia nie można przystąpić do kursu na demonstratora. Taki warunek jest jednak w pełni uzasadniony, bowiem dzięki temu można uniknąć sytuacji kiedy to wyższe już uprawnienia zdobywają osoby, które właściwie nie potrafią dobrze jeździć na snowboardzie. Warto zaznaczyć, że zdobycie danego stopnia sprawności nie jest równoznaczne z odbyciem jakiegokolwiek kursu – sprawy te są zupełnie od siebie oddzielne. Wyjątkiem są jednak osoby zainteresowane zdobyciem III stopnia sprawności, bowiem jest to możliwe jedynie w czasie odbywania kursu na pomocnika instruktora. Jest to konieczne, bowiem na tym kursie wymagane są już duże umiejętności, przez co dopiero tam można osiągnąć poziom pozwalający na zdobycie III stopnia.